Osobné údaje a Cookies

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti MANDRA s.r.o., na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas zasielania objednávky a na účel zasielania aktuálnych ponúk spoločnosti MANDRA s.r.o..

Zákony a predpisy: – zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov

X